วันจันทร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. หมู่บ้านวังฟ่อนทำพิธี สืบชะตาหมู่บ้าน พิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาววังฟ่อนที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของหมู่บ้านหรือของคนในหมู่บ้านให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย พิธีสืบชะตาแบบพื้นเมืองของหมู่บ้านวังฟ่อนได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน คนในหมู่บ้านต่างรู้จักและยึดมั่นปฏิบัติกันอยู่ เพราะเชื่อว่าทุกข์ภัยทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง และญาติพี่น้องจะหมดหายไปชีวิตก็จะยืนยาวยิ่งขึ้น อีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงานพร้อมที่จะสู้กับชะตาชีวิตต่อไป พิธีกรรมนี้หมู่บ้านวังฟ่อนได้นำเอาไม้ค้ำสรี (ไม้ก๊ำสะหลี) โดยนัดหมายให้ชาวบ้านร่วมกันไปหาไม้ค้ำซึ่งจะมีขนาดใหญ่แล้วตกแต่งให้งาม จากนั้นจึงทำพิธีแห่ไม้ค้ำนั้นร่วมขบวนกันเพื่อไปถวายวัดและนำไปค้ำต้นโพธิ์ เทศกาลสงกรานต์ขอให้ผู้อ่านได้รับบุญกุศลนี้ไปพร้อม ๆ กันครับ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 09 •เมษายน• 2012 เวลา 23:02 น.• )