นายสมพล  พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมือง

ผู้ใหญ่ประยุทธ ประเวช ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

 

นางมุกดา ปินตารินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7ผู้ใหญ่ทองดี  จิตพยัคฆ์  ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12

 


นายสิงคาร แนวนัน สารวัตรกำนัน

 


ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 10 •กันยายน• 2011 เวลา 12:25 น.• )