"มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ" วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕  นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา โดยมีรายชื่อเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ๑. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหัวเมือง กัณฑ์ทศพร ๒. ธ.ก.ส. สาขาสอง กัณฑ์หิมพานต์  ๓. คุณนิยม คุณสังวาล  ไทยเก่ง พร้อมครอบครัว กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๔. นายอำเภอสองพร้อมข้าราชการ  ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองอำเภอสอง กัณฑ์วนปเวศน์ ๕. กิ่งกาชาดอำเภอสอง กัณฑ์ชูชก ๖. วิทยาลัยการอาชีพสอง กัณฑ์จุลพน ๗. โรงพยาบาลสองร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสอง กัณฑ์มหาพน ๘. โรงเรียนสองพิทยาคม กัณฑ์กุมาร ๙. สถานีตำรวจภูธรสอง กัณฑ์มัทรี ๑๐. เครือข่ายการศึกษายมเหนือและสองฝั่งสามัคคี กัณฑ์สักบรรพ์ ๑๑. สำนักงานเกษตร ,พัฒนาชุมชน ,ประมง ,ปศุสัตว์ กัณฑ์มหาราช ๑๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสอง กัณฑ์ฉกษัตริย์ ๑๓. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสอง กัณฑ์นครกัณฑ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังฟ่อนและประชาชนเข้าร่วมรับฟังเทศน์

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 10 •สิงหาคม• 2012 เวลา 16:46 น.• )