วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายแพทย์นิยม วิวรรธนดิฐกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ ประชาอาสา ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๐ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ดงอาฮัก บ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้นำหมู่บ้านวังฟ่อนพร้อมประชาชน นักเรียน เยาวชน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้