งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยทางโรงเรียนวังฟ่อนวิทยาได้รับคัดเลือกระดับจังหวัดให้เป็นตัวแทน ให้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ (งานอาชีพ) ในการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑ - ม.๓ ณ.สนามกีฬาสมโภช ๗๐๐ ปีเชียงใหม่ ผลการแข่งขันคือ ได้ระดับที่ ๕ ได้คะแนน ๙๐.๒ ได้เหรียญทอง จากโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๔๔ โรงเรียนทั่วภาคเหนือ และเป็นโรงเรียนพระปริยัติโรงรียนเดียวของจ.แพร่ ที่เข้าร่วมในครั้งนี้

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 24 •พฤศจิกายน• 2012 เวลา 20:28 น.• )