วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชาชนหมู่บ้านวังฟ่อนร่วมทำบุญศาลเจ้าป้อดงอาฮักที่มีการทำขึ้นใหม่แทนของเดิม จากความเชื่อที่สืบทอดกันมาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปแบบเทพารักษ์ หรือรุกขเทวดา ที่รักษาผืนป่าชุมชนและลูกหลานมาตั้งแต่การตั้งหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านต่างให้ความเคารพและสืบทอดพิธีกรรมที่มีมานาน เพื่อไม่ให้สูญหายและเป็นรอยต่อสำหรับประวัติศาสตร์ของคนรุ่นหลัง ซึ่งผลของการสืบทอดความเชื่อทำให้ต้นไม้ในผืนป่าแห่งนี้มีอายุยืนนานหลายร้อยปี ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีกัน และเป็นที่พึ่งทางใจของอีกหลายคน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 30 •ธันวาคม• 2012 เวลา 19:28 น.• )