วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ นายสมพล พุ่มพวง กำนันตำบลหัวเมือง มอบทุนสมทบค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์แห่งนี้ให้มีการคงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของคนจังหวัดแพร่ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งถือว่ากำนันได้เป็นสนับสนุนเว็บไซต์ประจำปี ๒๕๕๖ อย่างเป็นทางการ โดยมีนายวิทยา ใจกุม สอบต.หัวเมืองเป็นตัวแทนรับทุนจำนวน ๑,๐๐๐ บาท เว็บไต์มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่และชื่อเว็บรายปี ปีละ ๓,๕๐๐ บาท

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 01 •มกราคม• 2013 เวลา 21:23 น.• )