วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลเอกวารมย์ มนัสรังสี รองสมุหราชองครักษ์ และคณะ มาตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา วัดวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายชวลิต เมฆจำเริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง ให้การต้อนรับ กำหนดการ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เสด็จ ณ โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา ในวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ช่วงบ่าย

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 05 •กุมภาพันธ์• 2013 เวลา 16:35 น.• )