วันอังคารที่ ๕ ก.พ. ๕๖ สำหรับตรวจเลือด คือ สุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง หรือ yearly checkup ขอบคุณเจ้าหน้าที่ วีรภัทร กันหมุด รพ สต หนองเสี้ยว, เกียรติสกุล ทองประไพ รพสตหัวเมือง, รัตน์ชรีญาภรณ์ ฤทธิศาสตร์ รพสต แดนชุมพล ในการช่วยให้บริการประชาชนครับ: วันอังคารที่ ๑๒ ก.พ. ๕๖ มหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูปพร้อมกันทั่วประเทศ ๑๒ กพ เพื่อสร้างกระแสออกกำลังกายต้านโรคเรื้อรัง และเพื่อสร้่างสถิติโลกลงกินเนสบุค วันพุธที่ : ๑๓ ก.พ. ๕๖ บริการตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนสามเณรโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา มีบริการตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ตรวจฟัน วัดความดัน ส่วนสูง และน้ำหนัก แนวคิดการทำงาน : สุขภาพนั้นเป็นกระแสคลื่น (Spectrum) ที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ขณะที่ไม่เจ็บป่วย ไม่มีอาการ มีอาการ เจ็บป่วยเฉียบพลัน และเจ็บป่วยรุนแรง และในบางรายมีภาวะผิดปกติที่เรื้อรัง ไม่หายขาด กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน บางภาวะก็จะไม่มีอาการผิดปกติทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ บางภาวะก็จะมีอาการผิดปกติ ขึ้นๆ ลงๆ ขึ้นกับระยะการป่วยและการดูแลสุขภาพ แต่คนที่มีโรคเรื้อรังมิได้แปลว่าเขาจะเป็นคนที่ป่วยตลอดเวลา หรือจะมีอาการผิดปกติตลอด เขาสามารถมีภาวะที่สุขภาพดีแม้ว่าบางส่วนของร่างกายจะมีพยาธิสภาพ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 14 •กุมภาพันธ์• 2013 เวลา 14:37 น.• )