เมื่อวันพุธที่่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ นายสมบัติ เสนวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) และคณะครู นำนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเดินทางไกลที่ค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ โดยมีคุณครูฤกษ์ชัย จักรพรพงษ์ และคุณครูกาญจนา จักรพรพงษ์พร้อมทีมงานเป็นวิทยากร

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 14 •มีนาคม• 2013 เวลา 23:07 น.• )