อัลฮัมดุลิลลาฮฺ .... พี่น้องที่รักครับ อาทิตย์นี้เราลองมาทำความรู้จักกับหัวข้อต่อไปนะครับ คือ <สิ่งที่จะมาขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจ> สิ่งที่จะมาขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจ ความเศร้าหมองและความกังวลให้หมดไปได้ คือ การทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยคำพูด การกระทำ และสิ่งที่เป็นความดีอื่นๆอีก ทั้งหมดนั้นเป็นการทำดีเป็นการทำสิ่งที่เป็นกุศลซึ่งอัลลอฮฺ(ซ.บ)จะทรงใช้ขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจและความเศร้าหมอง ให้หมดไปจากทั้งคนดีและคนชั่ว ตามขนาดผลงานของแต่ละคน แต่ทว่าผู้ศรัทธานั้นจะได้รับสิ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์กว่า"ด้วยการทำความดีของเขานั้นเกิดขึ้นจากความบริ้สุทธิ์ใจและหวังในกุศลผลบุญจากอัลลอฮฺ(ซ.บ)"พระองค์ก็ทรงทำให้การทำดีมีความสะดวกง่ายดายแก่เขา และขจัดสิ่งที่ไม่เป็นที่ปรารถนาให้หมดไปจากเขา ด้วยการมีความบริสุทธิ์ใจและหวังในผลตอบแทนของพระองค์ ดังที่พระองค์ ลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสไว้ว่า.. "ไม่มีความดีใดๆในการกระซิบกระซาบกันมากมายของพวกเขา นอกจากผู้ที่ใช้ให้ทำทาน ทำความดี หรือปรับปรุงแก้ไขกันในระหว่างผู้คนทั้งหลาย และผู้ใดที่กระทำการดังกล่าว โดยหวังในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ(ซ.บ)แล้วดังนั้น เราจะให้กุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่แก่เขา" (อันนิซาอ์:114)

อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงแจ้งให้ทราบว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนั้น นับเป็นความดีที่จะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีและจะผลักดันความชั่วร้ายออกไป ผู้ศรัทธาที่หวังในกุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่จะหายจากความกลุ้มอกกลุ้มใจและเศร้าหมอง ฯลฯ สิ่งที่จะขจัดความกังวลที่เกิดขึ้นจากความกังวลวิตกทำให้เกิดความเศร้าบางประการนั้น คือ การหันไปทำการงานหนึ่งการงานใด หรือศึกษาหาวิชาความรู้ที่ให้ประโยชน์ เพราะจะทำให้หัวใจไม่ไปยุ่งอยู่กับเรื่องที่ทำให้เกิดความกังวล บางทีอาจจะลืมสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจและความเศร้าหมอง จากการกระทำจะทำให้จิตใจดีขึ้น ความกระปรี้กระเปร่าจะมีมากขึ้น และนี่เป็นสิ่งที่ต่างกันระหว่างผู้ที่ศรัทธากับผู้ที่ไม่ศรัทธา ผู้ศรัทธานั้น จะมีสิ่งที่โดดเด่นกว่าด้วยการศรัทธา ความบริสุทธิ์ใจและหวังในกุศลผลบุญจากอัลลอฮฺ(ซ.บ)ในการทุ่มเทอยู่กับวิชาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้มา และสอนไป การทำความดีในสิ่งที่ได้เรียนรู้มา การเคารพภักดีนั้นจะเป็นการเคารพภักดีที่กระทำเป็นประจำด้วยความตั้งใจ "และการมุ่งหวังและการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)เป็นสิ่งที่ทรงพลังในการผลักดันความกลุ้มอกกลุ้มใจ ความ้ศร้าหมอง และความเสียใจต่างๆให้หมดไป"

พี่น้องที่รักทั้งหลายครับ... กี่คนมาแล้วที่ถูกทดสอบ ด้วยความกังวลและมีความขุ่นหมองใจอยู่เป็นประจำ โดยประสบกับโรคภัยต่างๆมากมาย แต่ยาที่สามารถจะทำให้เขาหายได้นั่น คือ "การลืมสิ่งที่ทำให้เศร้าหมอง กังวล และหันไปทำงานที่มีความสำคัญต่อเขาและงานที่ทำนั้นควรเป็นงานที่ชอบ" เพราะจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตรงตามที่เขาต้องการ... และอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้นทรงเป็นผู้รู้ดีที่สุด.... < แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า อินชาอัลลอฮฺ >

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 15 •มีนาคม• 2013 เวลา 19:34 น.• )