วัดทุ่งกวาว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐ เดิมชื่อว่า “วัดโต่งกว๋าว” ประชาชนที่เข้ามาปักหลักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ทุ่งกวาวและทุ่งป่าดำร่วมกันสร้างวัด แห่งแรกวัดอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดปัจจุบัน ห่างกันประมาณ ๒๐๐ เมตร ผ่านมาประมาณ ๓๐ ปี ณ ที่ดินได้รับถวาย ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งวัดปัจจุบัน ห่างกันประมาณ ๒๐๐ เมตร ผ่านมาประมาณ ๓๐ ปี พ่อฮ้อยคำมาตย์ แม่เลี้ยงคำป้อ ได้ถวายที่ดินให้กับวัด ครูบาวงศ์ จึงได้ย้ายวัดออกมาสร้างใหม่ได้ประมาณ ๑๐ ปี ครูบาวงศ์ได้ถึงแก่มรณภาพลง แม่เลี้ยงคำป้อ ซึ่งเป็นศรัทธาเก๊าได้ถวายความอุปถัมภ์วัดมาโดยตลอด เมื่อสิ้นบุญแม้เลี้ยงคำป้อไปแล้ว แม่เลี้ยงบุญปั๋น ซึ่งเป็นลูกสาว ได้ช่วยส่งเสริมทนุบำรุงวัดสืบแทนแม่ ล่วงไปได้ ๑๘ ปี ครูบาอุตตมะ ได้ถึงแม่มรณภาพลง ทางการสงฆ์จึงได้แต่งตั้ง พระก๋าวิชัย (โก๋) เป็นเจ้าอาวาสสืบแทน แม่เลี้ยงบุญปั๋น ซึ่งเป็นเจ้าช้าง ได้ทุ่มเทอุปการะวัดอย่างเต็มที่ ได้สร้าวิหารหลังใหม่ครอบหลังเก่า ใช้เสาร์ไม้ถากซ่อมเป็นเหลี่ยม ลงรักปิดทองลวดลายสวยงามดังที่ปรากฏในปัจจุบัน เมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วแม่เลี้ยงบุญปั๋นได้เป็นศรัทธาเก๊า ฉลองวิหารเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๓ ซึ่งเป็นการฉลองครั้งยิ่งใหญ่มโหฬารที่สุดไม่มีใครทำได้ในสมัยนั้น โดยมีเจ้าหลวงเมืองแพร่มาเป็นประธานพอเสร็จงานแล้วมีการจุดบอกไฟนับหมื่นส่งท้าย มีคำกล่าวว่าบอกไฟหลวงบอกนี้ใช้ต้นตาลเป็นกระบอกใช้ดินไฟ(ดินประสิว)ประมาณ ๓๐ กก.เตรียมสร้างบอกไฟอยู่ ๙ เดือนก่อนจะนอกบอกไฟไปจุดแม่เลี้ยงผู้เป็นแม่ออกเก๊าได้ให้เจ้าตำราบอกไฟนุ่งขาวห่มขาวนำข้าวตอกดอกไม้ไปเชิญกลองหลวง(กล๋องปูจา)ไปร่วมแห่ด้วย คำเชิญกลองหลวงว่า

“อี่ย่าหน้ามน ผู้มีลูกสามคน หน้ามนเหมือนแม่ ข้าขออังเจิญเจ้ากู ไปแห่บอกไฟหลวง อันข้าได้เยี๊ยะมาจากป้องกล๋วงเก๊าตาลใหญ่ จักนำไปจิ ต๋ามใต้ปร๋าเวณี หื้อเป็ฯสะหลีจัยโจคกว้าง หื้อต่างตังหลาย ได้มาอวดอ้างลือจา จิ่มเต่อ”

วิหารหลังงามซึ่งได้จัดมหกรรมเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้วนั้นยังสง่างามและโดดเด่นด้วยศิลปะให้เห็นเป็นที่น่าภูมิใจพร้อมทั้งมีองค์พระประธานซึ่งออกแบบโดยช่างศิลป์ในยุคนั้นให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสักการะไปอีกแสนนาน

ลำดับเจ้าอาวาส

๑. ครูบาวงศ์ พ.ศ.๒๓๓๐ - ๒๓๗๐

๒. ครูบาอุตตมะ พ.ศ.๒๓๗๐ - ๒๓๘๘

๓. ครูบาเก๋าวิชัย(โก๋) พ.ศ.๒๓๘๘ - ๒๔๔๖

๔. ครูบาอานา พ.ศ.๒๔๔๖ - ๒๔๘๒

๕. พระนวล นนฺโท พ.ศ.๒๔๘๒ - ๒๕๐๘

๖. พระโกสัยธรรมคณี พ.ศ.๒๕๐๘ - ปัจจุบัน

วัดทุ่งกวาว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๙ บ้านทุ่งกวาว หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ เขตวิสูงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๑ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด ๓ ฉบับ เลขที่ ๖๒๙๔๒,๖๒๙๐๙ และ ๖๒๙๔๓

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 01 •เมษายน• 2013 เวลา 10:57 น.• )