ดงอาฮักเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านวังฟ่อนตั้งอยู่ในเขตบ้านวังฟ่อน หมู่ ๑๒  มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕ ไร่ อยู่ในเขตที่ดินของที่ธรณีสงฆ์ เป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากอยู่หลายต้นและหลายชนิดพันธุ์ ซึ่งหาได้ยากมากในปัจจุบันและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น

พวกนก งู สัตว์เลื้อยคลานต่างๆมากมาย เพราะเป็นสถานที่ร่มรื่นอากาศเย็นสบาย เพราะอยู่ติดกับลำน้ำยมด้วย
อาณาเขต
ทิศเหนือ          ติดกับ    โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราฏร์บำรุง)
ทิศตะวันออก    ติดกับ    โรงพยาบาลตำบลหัวเมืองสาขาบ้านวังฟ่อน
ทิศตะวันออก    ติดกับ    ลำน้ำยม
ทิศใต้              ติดกับ    ของราษฎร
ประวัติความเป็นมา
ดงอาฮัก ไม่มีใครทราบรายละเอียดที่มาที่ไปและได้จดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อน ทราบเพียงแต่ว่าเป็นคำบอกเล่าต่อๆกันมาว่า แต่เดิมดงอาฮักแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดของพวกม่านหรือพวกเงี้ยวในสมัยก่อน พวกม่านหรือพวกเงี้ยวได้พากันสร้างวัด สร้างเมืองขึ้นที่ดงอาฮักแห่งนี้ ประมาณสมัยรัชการที่ ๔ –รัชการที่ ๕ จนเป็นที่รุ่งเรือง จนถึงรัชสมัยรัชการที่ ๕ พวกเงี้ยวได้พากันปล้นเมืองแพร่ ได้เงินได้ทองและทรัพย์สินอื่นๆ ไปมากมาย จนรัชการที่ ๕ ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพขึ้นมาปราบปราม จนพวกเงี้ยวพากันล้มตายและหนีหายไป เช่นเดียวกับพวกเงี้ยวพวกม่านที่อาศัยอยู่ในดงอาฮักเหล่านั้นก็ได้หนีหายไปตั้งแต่นั้นเช่นกัน
ซึ่งจากประวัตินี้ได้เล่าต่อๆ กันมาข้างต้นปัจจุบันยังมีหลักฐานที่พอเชื่อถือได้ว่าดงอาฮักแห่งนี้เป็นวัดร้าง เมืองร้าง ก็คือ ทางด้านทิศใต้ของป่าดงอาฮักแห่งนี้ยังคงหลงเหลือเค้าโครงของวัด หรือของเมืองอยู่คือก้อนอิฐที่างเป็นฐาน กำแพงโบสถ์ หรือกำแพงศาลาของวัดซึ่งเป็นก้อนอิฐโบราณ ขนาดใหญ่ประมาณ ๒๐ x ๔๐ เซนติเมตร ต่อก้อน ยังคงหลงเหลืออยู่บ้าง และบ่อน้ำเก่าที่ยังพอด้านเค้าโครงเดิมอยู่ นอกจากนั้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา ราษฏรบ้านวังฟ่อนที่ได้ไปปลูกพืชไร่ พวกถั่ว ข้าวโพด ฝ้าย ในบริเวณใกล้เคียงแห่งนี้ ได้พบสิ่งของมีค่าโบราณกันหลายคนและหลายชนิด เช่น กำไลทอง กำไลเงิน ทองคำแท่ง ถ้วย ชาม ของเก่า รวมถึงการพบกรุพระเครื่องสมัยต่างๆ มากมายบางคนนำของมีค่าไปขาย ได้เงินหลายพันหลายหมื่น โดยเฉพาะทองคำซึ่งเป็นทองคำคุณภาพทางร้านรับซื้อและให้ราคาสูงมาก แต่บางคนที่ได้เข้าไปหาของมีค่าหรือแอบไปขุดพระเครื่องในบริเวณแห่งนี้ ก็เอาชีวิตเข้าไปแลกหลายคนจนตอนหลังแทบไม่มีใครแอบเข้าไปขุด หรือขโมยพระเครื่องในนี้อีก สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่สมัยนั้นท่านบอกว่า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่แรงมาก ว่ากันว่ามีราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีที่ติดกับดงอาฮักแอบตัดต้นไม้และลอบถางป่ารุกล้ำเข้ามาในเขตดงอาฮักแห่งนี้ได้เสียชีวิตลงแทบปัจจุบันทันด่วนไม่ต่ำกว่า ๑๐ คน บางคนมีรอยเขี้ยวกัดบริเวณลำคอ บางคนถึงกับอาเจียนเป็นเลือดโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนอยู่ดีๆ ก็ล้มตึงชักดิ้นชักงอตายไปต่อหน้าต่อตาญาติๆ ซึ่งแต่ละรายที่ตายไปจะเป็นเวลากลางคืนแทบทั้งสิ้น พอตอนเช้ารุ่งสางขึ้นมาญาติๆหลายรายบอกว่าเห็นรอยเท้าเสือที่ใต้ถุนรบ้านของคนตายแทบทุกราย ผู้คนแถวนั้นรู้กัรดีว่าไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ถ้าไม่จำเป็น
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทางเจ้าอาวาสวัดวังฟ่อน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงได้ปรึกษาหารือกันสร้างศาลาเจ้าที่ พวกภูตผีปีศาจ ได้อยู่อาศัยไม่ให้เข้ามารบกวนหรือเข่นฆ่าราษฏรในหมู่บ้าน(ซึ่งเป็นความเชือของราษฏร) และจะจัดมีกการเลี้ยงผีดงฮักเป็นประจำทุกปีในเดือน ๙ ออก ๙ ค่ำ(เหนือ) โดยจะมีการเลี้ยงด้วยการฆ่าหมูและทำอาหารถวายเจ้าพ่ออาฮักและบริวารในปีที่ ๑ ส่วนปีที่ ๒ และปีที่ ๓ จะเลี้ยงอาหารให้เจ้าพ่อด้วยไก่  ปฏิบัติเช่นนี้ตลอดมาเป็นประจำทุกปีซึ่งในแต่ละปีจะมีราษฏรในหมู่บ้านมาร่วมพิธีจัดงานเลี้ยงถวายอาหารเจ้าพ่อเป็นจำนวนมาก
ตามความเชื่อของราษฏรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเชื่อกันว่าในสถานที่ดงอาฮักแห่งนี้ เป็นที่สิงสถิตของเจ้าพ่อดงอาฮักและบริวารอยู่หลางองค์ ปัจจุบันเจ้าพ่อแต่ละองค์มีนางทรงเจ้า มาเข้าทรงทุกครั้งที่มีการเลี้ยงถวายอาหารในแต่ละปี หรือมาเข้าทรงทุกครั้งที่ราษฏรหรือคนทรงเจ้าเชิญมาเข้าทรง เพื่อรักษาอาการป่วยของราษฏรในหมู่บ้านเป็นครั้งๆไป ตามความเชื่อ
ปัจจุบันดงอาฮักแห่งนี้เป็นป่าชุมชนมีความสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ เพราะมีต้นไม้ขนาด  ๙ - ๑๐  คนโอบ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ต้น และยังเป็นป่าดงดิบที่อยู่ที่สำคัญที่ยังมีพืชพันธุ์ไม้หายากอยู่หลายชนิด เหมาะสมที่ทางราชการควรจะปรับปรุง ดำเนินการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่แบบนี้รับรองว่าหาได้ยากมากในปัจจุบันอีกทั้งมีประวัติความเป็นมา เป็นวัดร้างหรือเมืองร้างของพวกเงี้ยว พวกม่านอีกด้วย
ทางหมู่บ้าน ตำบลไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ให้ดีกว่านี้ได้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดการจากทางจังหวัดหรือหน่วยงานราชการอื่น ช่วยขออนุเคราะห์ให้ฝันของราษฏรบ้านวังฟ่อนให้เป็นจริงด้วยเถิด

 

ภาพที่เหลือ Download

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 28 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 23:41 น.• )