นายสนิท กาญจนประดิษฐ์ ผอ.กศน.แพร่ และคณะบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีวันสายใจไทย วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ โดยท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผวจ.แพร่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรมยิม ๑,๐๐๐ ที่นั่ง อบจ.แพร่

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 02 •เมษายน• 2014 เวลา 20:37 น.• )