ภาพกิจกรรมประเพณีขนทรายเข้าวัด การขนทรายเข้าวัดของชาววังฟ่อนแต่อดีตมาเพื่อต้องการทำบุญในการร่วมสร้างวัดวังฟ่อนให้เป็นวัดที่สวยงาม ปัจจุบันทางปกครองและบริหารได้ให้ความสำคัญในประเพณีขนทรายจึงมีการจัดงานวัฒนธรรมในช่วงเช้าและขนทรายเข้าวัดในช่วงบ่ายเป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2015 เวลา 21:09 น. )