ในวันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 07.00 น. ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเมือง สาขาวังฟ่อน ได้ดำเนินการเจาะเลือดตรวจเบาหวานให้แก่ประชาชนหมู่บ้านวังฟ่อนเพื่อเช็คระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งทำเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งต้องให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจต้องงดน้ำและอาหารตั้งแต่เวลาก่อน 24.00 น. ก่อนวันทำการตรวจเลือด ผู้ที่ทำการตรวจในครั้งนี้คือ นางสมคิด ฟูคำมี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเมือง สาขาวังฟ่อน)  ,นางวิไลวรรณ  ฉลอม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ,นางสินีนาฎ วิใจคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ในวันเดียวกันนี้ ร้อยตรีสิงคาร แนวนัน และครอบครัว ได้มอบกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์ลดภาวะโลกร้อน ให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจเลือดเบาหวานในครั้งนี้ด้วย ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพขอขอบพระคุณ ร้อยตรีสิงคาร แนวนัน และครอบครัว มา ณ โอกาสนี้ด้วย

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 09 •ธันวาคม• 2010 เวลา 22:28 น.• )