คุณครูหทัยชนก  ปวงกันคำ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังฟ่อน เป็นครูบ้านวังฟ่อน เพราะเกิดบ้านวังฟ่อน เรียนจบ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน  จบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านหัวเมือง

 

เรียน ม.ศ.1 - ม.ศ.5 ที่โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่  จบการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูเชียงราย ปี 2523 กำลังเรียนต่อคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิยาลัยกรุงเทพธนบุรี เริ่มรับราชการครู ปี 2524 ที่โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  และย้ายมาเป็นครูโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน ทุก ๆ ความรู้ ทุก ๆ ความดี ที่ครูตั้งใจมอบให้ศิษย์ ด้วยความหวังเพียงว่าอยากให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพที่ตัวเองรักและใฝ่ฝัน ให้ทุกคนมีความเจริญก้าวและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ครูเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอน  ขอบคุณทุก ๆ ความดีของทุกคน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 08 •มกราคม• 2011 เวลา 15:59 น.• )