ภาพการเตรียมงานวัดวังฟ่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2553 ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนหมู่บ้านวังฟ่อนร่วมใจกันทำความสะอาดวัดเพื่อเตรียมงามฉลองศาลาการเปรียญตลอดทั้งวัน

 

 

 

 

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 25 •ธันวาคม• 2010 เวลา 16:02 น.• )