คุณครูพิทักษ์ ทองแท้ ได้รู้จักท่านไม่นานครับส่วนตัวก็ไม่ได้เป็นศิษย์ อาจารย์ แต่เมื่อได้เข้าไปพูดคุยและได้ยินเด็กรุ่นน้องคุยเกี่ยวกับคุณครูพิทักษ์ ต้องยอมรับเลยครับว่าคุณครูเป็นที่รักของนักเรียนทุกคน รวมถึงศิษย์เก่าที่จบไปแล้วต่างโหวตให้คุณครู ผมเองรู้สึกดีใจครับที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาน้อง ๆ ของเราให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ท่านคือคุณครูที่สมบูรณ์แบบทั้งกายและใจครับ มาดูประวัติของท่านกันครับ

 

 

1. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ - สกุล      นายพิทักษ์  ทองแท้

วันเดือนปีเกิด 4 ตุลาคม 2503

สถานที่เกิด   อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย

คู่สมรส        นางละออ ทองแท้  ครูโรงเรียนวัดแม่ทะ   ตำบลหัวเมือง อ.สอง จังหวัดแพร่

บุตร            1. น.ส.อรพรรณ  ทองแท้   ปัจจุบันศึกษาระดับ ปริญญาโท ที่ประเทศสวีเดน

2. น.ส.กนกวรรณ ทองแท้ ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ปัจจุบัน  77 หมู่ 9 ตำบลหัวเมือง  อ.สอง จังหวัดแพร่

สถานที่ทำงานปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน ( สิทธิราษฎร์บำรุง )

E-MAIL       •อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน•

 

2. ประวัติการศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษา      ชั้น ป.7  โรงเรียนไทยธัญญานุกูล    อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นม.3  โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย

ระดับวิชาชีพครู              ป.กศ.  วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

ปริญญาตรี  ค.บ. สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

 

3. ประวัติการรับราชการ

15 พ.ค.2523  ครู  โรงเรียนบ้านนาฝาย  อำเภอสอง จังหวัดแพร่

1 เม.ย.2530   อาจารย์ 1 ระดับ3  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว  อำเภอสอง จังหวัดแพร่

4 พ.ย.2535    อาจารย์ 1 ระดับ5  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน  อำเภอสอง จังหวัดแพร่

1 ต.ค.2545    อาจารย์ 3 ระดับ8  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน  อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

ปัจจุบัน

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังฟ่อน  อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

4. ผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่ภูมิใจสูงสุด

4.1  รับโล่ห์รางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น ประเภทครูผู้สอน ด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับช่วงชั้นที่ 3   ปี 2548-2550    จำนวน 3 ปีซ้อน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

4.2    นำนักเรียนโรงเรียนบ้านวังฟ่อน เข้าประกวดแข่งขันโครงงานศิลปะ นักเรียนระดับประเทศเรื่อง ลวดลายสวย บนกระจกใส  ระดับช่วงชั้นที่ 3   ชนะเลิศที่ 1 รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5    ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  กทม. (รับโล่ห์ , เหรียญรางวัลและเงินสด 5,000 บาท ) จาก สถาบันพัฒนาคุณภาพ วิชาการ  ( พ.ว.)

 

คำขวัญ / ปรัชญา / คติพจน์  " ทำให้ดีที่สุด  เมื่อมีโอกาสทำ "

วิสัยทัศน์ "  แม้จะเป็นเสี้ยวหนึ่งของหกสิบล้านไทย   แต่เมื่ออาสาเข้ามาเป็นครู ทุกเวลา ทุกโอกาสที่มีอยู่ ขอทำให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยและทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน  "

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 09 •มกราคม• 2011 เวลา 17:29 น.• )