แอ๊บข้าวทำด้วยไม้ไผ่ ชาวบ้านใช้เป็นภาชนะใส่ข้าวเหนียวไว้ทาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของครอบครัวนายศรีรัตน์ นางเลย วังสมอ ที่ได้ช่วยกันผลิตออกมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมภายในครัวเรือน

เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยความชำนาญและความอดทนเพราะไม่มีเครื่องจักรช่วยทุ่นแรง ผลิตออกมาแต่ละชิ้นต้องใช้เวลา ท่านที่สนใจอยากอุดหนุนสินค้าหมู่บ้านวังฟ่อนชิ้นนี้สามารถติดต่อคุณศรีรัตน์ ได้ที่บ้านวังฟ่อน เลขที่ 164 หมู่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (ทิศเหนือของวัดวังฟ่อน ข้างกำแพงวัด) โทร 08-7188-7311

 

ราคาแอ๊บข้าว เริ่มต้นตั่งแต่ 20 ,30 ,40 ,50 ,60 ,70 , 80 ,90 ,100 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของแอ๊บข้าว (สินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง)

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 28 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 23:47 น.• )