วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่นำโดย นายแพทย์ธีรเวทย์ สิริสุวรรณกิจ นายแพทย์ชำนาญการ และโรงพยาบาลตำบลหัวเมือง สาขาวังฟ่อน นำโดยนางวิไลวรรณ ฉลอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ได้ออกเยี่ยมนางเหนื่อม จิตพยัค บ้านเลขที่ 104 ม.12 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ ตามโครงการมิตรภาพบำบัด

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 03 •กุมภาพันธ์• 2011 เวลา 20:49 น.• )