เป็นบุคลากรที่สำคัญอีกท่านหนึ่งในโรงเรียนบ้านวังฟ่อนของเรา ท่านมีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนของเรามีความรู้ความสามารถ ท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเด็กบ้านเราภายใต้การดูแลของท่านสามารถแสดงฝีมีเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแสดงในระดับชาติ เรามารู้จักประวัติของท่านกันครับ

 

คุณครูฉันทนา  โลกคำลือ : เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๔

ประวัติการศึกษา : ศษ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติรับราชการ

๒๕๒๗ - ๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านห้วยไร่  กิ่งอำเภอทุ่งหัวช้าง  จ. ลำพูน

๒๕๓๘ - ๒๕๔๑ โรงเรียนบ้านดอนชัย อ.สอง จ.แพร่

๒๕๔๑ - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฏร์บำรุง) อ.สอง จ.แพร่

ผลงาน

๑. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันโครงงานอาชีพ เรื่องหมอนฟักทอง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในปีการศึกษา 2553

๒. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องโรงเรียนของฉัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในปีการศึกษา  2553

๓. ในระหว่างวันที่ 25-27  มกราคม  2554 นำนักเรียนไปแสดงผลงานที่เมืองทองธานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. ในวันที่ 25  มกราคม  2554 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงาน ที่สวนสุขภาพ จ.แพร่  จัดโดย จัดหางานจังหวัดแพร่

ที่อยู่ปัจจุบัน : ๑๘ หมู่๙ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ความภูมิใจในอาชีพครู

ครูเป็นอาชีพที่สร้างคนให้เป็นคน ทำให้คนมีความเป็นมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์ สอนให้คนมีคุณธรรม มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีความกตัญญู และที่สำคัญสอนให้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคม  ทุกครั้งที่เจอหน้าลูกศิษย์ที่เรียนจบจากวังฟ่อนไปครูรู้สึกดีใจมาก ถ้ามีเวลาแวะมาเที่ยวหาครูได้ตลอดเวลา

ปรัชญาในวิชาชีพ : ครูจะพยายามสอนลูกศิษย์ให้เต็มความรู้ความสามารถทุกวัน

ลูกศิษย์ในอุดมคติ :  มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  มีจิตสาธารณะ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 09 •กุมภาพันธ์• 2011 เวลา 23:24 น.• )