การรวมกลุ่มอาชีพตำน้ำพริกของกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ 2 และหมู่ 12 เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553 ซึ่งรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และสร้างอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุของบ้านวังฟ่อน มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการบรรจุและวัตถุดิบต่อไป มีสมาชิกทั้งหมด 11 คน
1.แม่จันทร์แก้ว  ใจกุม
2.แม่มัน  ใจเอิบ
3.แม่แต๋ง  จิตพยัค
4.แม่เส่ง  จิตพยัค
5.แม่อ้วน  ประเวช
6.แม่เป็ง  ใจกุม
7.แม่ก๋อง  จินโสด
8.แม่เตรียม  ใจเอิบ
9.แม่ใย  อุดม
10.แม่ปอย  คชสถาน
11.แม่อึ่ง  จิตพยัค

ส่วนประกอบ/เครื่องปรุงในน้ำพริก
มีเครื่องปรุงน้ำพริก 2 ชนิด คือ
1.น้ำพริกข่า มีเครื่องปรุงคือ พริกแห้ง ข่า เกลือ กระเทียม มะแข่น และหอมแดง
2.น้ำพริกแกง มีเครื่องปรุงคือ พริกแห้ง เกลือ ตะไคร้ ข่า มะแข่น กระเทียม หอมแดง และมีปลาร้าด้วย

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 20 •กุมภาพันธ์• 2011 เวลา 23:48 น.• )