นายไล สวิง เกิดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๓๑๕ ,คริสตศักราช ๑๙๕๔ , มหาศักราช ๑๘๗๖ , รัตนโกสนทรศก ๑๗๓ เกิดหมู่ ๒ บ้านวังฟ่อน เป็นบุตรของ พ่อใหญ่ เต๋ม สวิง (บ้านดอนแท่น ดอนมูล) และแม่ใหญ่ ปั๊ม สวิง พี่น้องคือ นายถวิล สวิง,  ผู้ใหญ่ไล สวิง ,จรูญ สวิง , ปักลา แก้วโมลี

มีบุตรชายกับนางศรีแก้ว สวิง สองคน คือนายอุดร สวิง(เกิดปี ๒๕๒๕)และนายวีรพล สวิง (เกิดปี ๒๕๒๖) ดำรงตำแน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ บ้านวังฟ่อน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ พ.ศ. ถึง ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่4   โรงเรียนบ้านวังฟ่อน
ประถมศึกษาปีที่6   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสอง จังหวัดแพร่
มัธยมศึกษาปีที่3    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสอง จังหวัดแพร่
ประวัติการทำงาน เริ่มต้นรับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีผู้ใหญ่สมหวัง  จันตา เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปี ๒๕๕๖ ได้เป็นแกนนำในการสร้างประปาหมู่ ๑๑ ให้ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้บริโภค ในปีเดียวกันได้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างศาลาการเปรียญวัดวังฟ่อน(ฉลองในเมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๔) และในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นแกนนำในการสร้างถนนตัดจากหมู่บ้านสู่ลำเหมืองกลางประสงค์ในการขนส่งทางการเกษตร จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องวังฟ่อนให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้สร้างที่เก็บของหมู่บ้านปี ๒๕๔๙   ในปี ๒๕๕๐ ได้สร้างถนนตัดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ในหมู่บ้าน) จนถึงตลาดสด(กาดเจ้า) และได้สร้างคุณงามความดีให้กับหมู่ ๑๑ และร่วมมือกับผู้นำทั้ง ๔ หมู่ พัฒนาหมู่บ้านวังฟ่อนให้มีความเจริญเท่าเทียมกับเพื่อนบ้าน

 

 

ประปาหมู่ ๑๑

ถนนตัดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ในหมู่บ้าน) จนถึงตลาดสด(กาดเจ้า)

ถนนตัดจากหมู่บ้านสู่ลำเหมืองกลาง

ถนนตัดจากหมู่บ้านสู่ลำเหมืองกลาง

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•ศุกร์•ที่ 09 •กันยายน• 2011 เวลา 22:41 น.• )