คำขอบคุณจากเว็บวังฟ่อนดอทถึงท่านผู้ชม คำขอบคุณจากตัวแทนชาววังฟ่อนทุกคน ๔๐,๐๐๐ คลิ๊กแห่งความอบอุ่นมีคำกล่าวขอบคุณจากอาจรย์โชติพงษ์ ทะวิชัย ครับ

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 17 •มีนาคม• 2011 เวลา 08:18 น.• )