เป็นประเพณีที่ทำติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานโดยสมัยก่อนหมู่บ้านได้มีความเชื่อเรื่องผี หรือสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ที่เข้ามาในหมู่บ้าน เมื่อมีความเชื่อเช่นนั้นจึงได้พึ่งคนทรงเจ้าช่วยทำพิธี โดยได้ทำพิธีที่ศาลตรงสี่แยกกลางหมู่บ้าน มีการนำสายสินมาเชื่อมกันไปปแต่ละบ้านจนครบทั่วทุกหลังคาเรือน เพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกนอกหมู่บ้าน พอทำพิธีเสร็จก็ได้นำเอาสะโตงไปทิ้งทั้งสี่ทิศของหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันคนทรงเจ้าได้เสียชีวิตไปจึงให้พระสงฆ์ (เริ่มสมัยพระครูอินทปัญญาพร) นำในการสวดทำบิกทำพิธีนี้ ช่วงระยะเวลานั้นกำลังอยู่ในช่วงศึกษา การทำพิธีได้จัดขึ้นหลังสงกรานต์ และในปีนี้บ้านวังฟ่อนได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น.