นายวีระเดช จันตาโย อส นักข่าวประจำที่ว่าการอำเภอสอง

 

นางเนาวราวรรณ นาพรม (หมอเนาว์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.สอง

 

นางสาวกรวิภา วุฒิจูรีพันธุ์ (น้องแนน) นักวิชาการสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสอง.

 

จ.ส.ต.รุ่งอธิธรรม ใจวงค์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.สอง แพร่ ประชาสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรสอง

 

นายสยาม คำหย่อน ประชาสัมพันธ์ปศุสัตว์อำเภอสอง

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 02 •พฤษภาคม• 2012 เวลา 18:34 น.• )