วันพุธ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ โรงพยาบาลสอง จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการงานแพทย์แผนไทย โดยคุณวีระพงษ์ ชมพูมิ่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม คุณแสงดาว วงษ์มี เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ,คุณศิริญญา ขอนวงค์ และคุณสุมาลี แจ้ปัญญา นักกายภาพบำบัด เป็นวิทยากรจากโรงพยาบาลสอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาประจำตำบล บ้านวังฟ่อน เป็นวิทยากรดำเนินรายการ การจัดอบรมครั้งนี้เน้นการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต การให้ความรู้กับ อสม. หมู่บ้าน การออกกำลังการสำหรับผู้ป่วย

เนื้อหาของการฝึกอบรม

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 03 •สิงหาคม• 2011 เวลา 22:31 น.• )