ภาพกิจกรรม วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง มอบให้นายวิทิต เที่ยงไทย ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  เป็นประธานเปิดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดนาหลวง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ หมู่บ้านนาหลวงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางเหนือของอำเภอสอง สร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๙  พ่อเฒ่าทาซึ่งเป็นพรานป่าจากบ้านทุ่งวัวแดง  อำเภอสาจังหวัดน่านได้เดินทางเข้ามาล่าสัตว์ ได้มาเห็นบริเวณที่ราบของห้วยเอียบ ห้วยเป้า และห้วยแม่เต้น ที่มีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ จึงได้ชักชวนพรรคพวก และญาติพี่น้องประมาณ ๑๐ ครอบ ครัว  เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ทำการบุกเบิกพื้นที่ทำไร่ ทำนา ทำสวน

และได้สร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๕๙โดยการร่วมแรงรวมของชาวบ้าน ในเวลาต่อมา เจ้าหลวงถ้ำสาซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองเมืองสา ต้องการหาเสบียงต่างๆเพื่อส่งให้แก่เจ้าผู้ครองเมืองน่าน เจ้าหลวงถ้ำสาจึงกำหนดให้พื้นที่ในเขตบ้าน ที่พ่อเฒ่าทา และพรรคพวกอาศัยอยู่ทำนาเพื่อส่งข้าวเปลือกให้เจ้าหลวงถ้ำสา เพื่อส่งส่วยให้กับเจ้าเมืองน่าน ต่อมาผืนนาที่ใช่ส่งข้าวให้หลวงจึงถูกขนานนามว่า “นาหลวง” ซึ่งใช้เป็นชื่อของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้ ด้านการปกครอง สมัยก่อนบ้านนาหลวงอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองสา ต่อมาได้แยกตัวมาอยู่ในการเขตอำเภอปง จังหวัดน่าน  ( ปัจจุบันอำเภอปง อยู่ในเขตการปกครองของ จังหวัดพะเยา )เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ ทางราชการได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ จึงกำหนดให้บ้านนาหลวงขึ้นกับเขตการปกครองของอำเภอสอง จังหวัดแพร่ จนถึงปัจจุบันๆ  มี ๑๘๖ หลังคา

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 23 •กุมภาพันธ์• 2012 เวลา 15:39 น.• )