ภาพประชุมวันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ผู้นำหมู่บ้านวังฟ่อนจัดการประชุมคณะกรรมการวัดและหมู่บ้าน  เรื่อง “งานบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน วันที่ ๑ - ๔ เมษายน  ๒๕๕๕”  การประชุมได้มีมติให้จัดการแสดงมหรสพ รำวงในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ การแสดงซอพื้นบ้าน ช่วงกลางวัน – กลางคืนทุกวัน การแสดงบนเวทีของโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) และมอบหมายให้แต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ในด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้ทางวัดวังฟ่อนและคณะครูโรงเรียนวังฟ่อนวิทยาเป็นประจำทุกปี การงานบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยครั้งแรกท่านพระครูอินทปัญญาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกที่ได้จัดการบวชขึ้นมาจนเป็นประเพณีสืบต่อกันมาของหมู่บ้านวังฟ่อน ท่านที่สนใจบวชทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ หรือบวชเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถติดต่อได้ทาง โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา โทร ๐๕๔-๖๕๒๑๔๒

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 26 •กุมภาพันธ์• 2012 เวลา 18:46 น.• )