วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นายเฉลิมวุฒิ  รักขติวงศ์ นายอำเภอสองเป็นประธานเปิดโครงการสถานศึกษาสดใสวัยรุ่นเมืองสองห่างไกลยาเสพติด ณ โรงพยาบาลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วม ๕๐ คน อายุตั่งแต่ ๑๕- ๒๐ ปี นพ.วันชัย วันทนียวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอง กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ หมอเนา เนาวราวรรณ นาพรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานประกันสุขภาพ รพ.สอง และคณะบุคลากรดำเนินโครงการ

 

 

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 14 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 12:29 น.• )