แม่น้ำยมช่วงระหว่างหนองเสี้ยว วังฟ่อน สภาพแม่น้ำทอดยาวบางจุดลึกไม่สามารถเดินผ่านได้ บางจุดตื้นสามารถเดินข้ามได้ จุดที่ผมจะพูดถึงคือจุดทางเข้าป่าช้าหมู่บ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตลอดสายน้ำยมช่วงที่ระบุนี้ประชาชนได้ปลูกข้าวโพดตลอดแนวริมฝั่งน้ำ ในวันที่เราไปถ่ายภาพได้พบเจ้าของไร่ข้าวโพดกำลังทำกิจกรรมสูบน้ำให้ข้าวโพดตามปกติ สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าแม่น้ำสายมรณะนั้นได้มีเรื่องเล่าจากผู้ประสบด้วยตัวเองคือช่วงกลางวันนั้นปกติเหมือนแม่น้ำปกติทั่วไป แต่ในช่วงเวลาตะวันลับขอบฟ้าบางครั้งคนที่ยังสูบน้ำอยู่จะได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างกระโดนลงแม่น้ำหรือเล่นน้ำบริเวณนี้ เหมือนมีคนเล่นน้ำอยู่ตลอดทั้งคืนแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปดู และเหตุการณ์ล่าสุดสายน้ำแห่งนี้ได้พรากเอาชีวิตน้องเมท วรกฤษณ์ วังสมอ วัย ๒๑ ปี (เกิดวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔)

ไปเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยสาเตุการเสียชีวิตคือจมน้ำ ที่น่าเศร้ายิ่งไปกว่านั้นย้อนไปเมื่อ ๑๔ ปี ที่แล้วตอนน้องเมทอายุได้ ๖ ขวบ ทวด (หม่อน ตาของพ่อน้องเมท) ได้เสียชีวิตบริเวณเดียวกันเมื่อปี ๒๕๔๑ อายุได้ ๗๔ ปี ห่างจากจุดที่น้องเมทจมน้ำไม่ถึง ๕๐ เมตร สายน้ำซึ่งเป็นแหล่งให้ชีวิตเลี้ยงมนุษย์ พืช และสัตว์ บางครั้งก็เป็นแหล่งทวงถามชีวิตเหมือนกัน ดังนั้นจึงขอเตือนผู้ที่ต้องทำกิจกรรมต่าง ๆ ในแม่น้ำโปรดระวังหาเครื่องป้องกัน ช่วยเหลือ ที่สำคัญต้องมีสติอยู่เสมอ โอกาสนี้ขอดวงวิญญาณน้องเมท วรกฤษณ์ วังสมอ จงไปสู่สุขคติ บุญอันใดที่กระผมว่าที่ร้อยตรีจักกฤษ จิตพยัคได้ทำให้แก่ชุมชนแห่งนี้ ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงส่ง หนุนดวงวิญญาณของน้องได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมทั้งหลาย หรือถ้าบุญกุศลนั้นไม่เพียงพอขอให้บุญกุศลนั้นช่วยลดกรรม ช่วยส่งวิญญาณได้เข้าพึ่งใบบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิด

บริเวณพบน้องเมทตรงบริเวณไม้ปักอยู่รัศมีไม่ถึงเมตรครับ

บริเวณป่อใหญ่จื่น เสามณี ป่อหม่อนน้องเมทเสียชีวิต เมื่อปี ๒๕๔๑ ตอนนั้นอายุได้ ๗๔ ปี

เหตุการณ์ตอนวันถ่ายภาพใช้ชีวิตตามปกติครับ

พี่ยา ผู้มีประสบการณ์ได้ยินเสียงในแม่น้ำ วันนี้สูบน้ำตามปกติ

น้องเมท วรกฤษณ์ วังสมอ เกิดวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔

หม่อนจื่น เสาร์มณี ทวดน้องเมท

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 31 •มีนาคม• 2012 เวลา 21:46 น.• )