องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “หัวเมืองเกมส์” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านดงเจริญ โดยมีนายวิชชา จิรภิญญากุล นายอำเภอสอง เป็นประธานในพิธี มีนักกีฬานักเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ – ๖ เขตตำบลหัวเมือง เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลหัวเมือง ๑๓ หมู่บ้านเข้าร่วมแข่งขันเพื่อสงเสริมการเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ ความสามัคคีในชุมชน ไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติด โดยมีองค์กรเข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนในเขตตำบลหัวเมือง ๕ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๓ แห่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจตำบลหัวเมือง อป.พร. บ้านดงเจริญ กำนันตำบลหัวเมืองและผู้นำหมู่บ้าน ๑๓ หมู่บ้าน ขอบคุณภาพขบวนและงานพิธีเปิดจากน้องคิมหนุ่มหล่อแห่งหัวเมืองครับ

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อาทิตย์•ที่ 20 •มกราคม• 2013 เวลา 08:19 น.• )