เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หัวเมือง สาขาวังฟ่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่  18 ธันวาคม 2553 เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 26 •พฤศจิกายน• 2011 เวลา 13:00 น.• )