คุณหมออำพร  ได้พาคณะศรัทธาญาติโยม บ้านหนองน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ มาร่วมทำบุญให้กับสามเณรนักเรียนโรงเรียนวังฟ่อนวิทยานางโสภิศ  โสภารัตน์   ถวายเงินสมทบค่าภัตตาหารเพลของสามเณร  และ นางรัชชานนท์  โสภารัตน์ ถวายทุนการศึกษาให้กับสามเณรนักเรียนโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา  จำนวน ๒  ทุน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 16 •กุมภาพันธ์• 2011 เวลา 09:53 น.• )