ระดับน้ำยมในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ลดลงจากเมื่อกลับคืนสู่สภาวะที่ไม่น่าเป็นห่วง บริเวณที่น้ำได้ไหลท่วมข้าวโพดเกษตรกรต้อนนี้น้ำขังอาจจะทำให้ข้าวโพดเสียหายได้ โดยภาพอากาศช่วงเช้าถึงบ่ายมีอากาศร้อน ไม่มีเมฆฝน เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดต่างนำรูปภาพและเอกสารแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ อบต.หัวเมือง ซึ่งภาครัฐจะทำการช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป

 

 

น้ำยมฝั่งเหนือ

น้ำยมฝั่งใต้