วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ญาติของนายปาน กุณวงศ์ อายุ ๗๗ ปี บ้านเลขที่ ๓๘ ม. ๑๒ ตำบลหัวเมือง แจ้งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังฟ่อน ถึงอาการผู้ป่วยปวดกระดูกอย่างแรง ทางโรงพยาบาลโดยนางสมคิด ฟูคำมี ได้รีบตรวจอาการพร้อมให้การรักษา และบอกให้ญาติดูแลอย่างใกล้ชิด