ทุกกำลังใจที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนเล็ก ๆ ที่กำลังพัฒนาทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำสิ่งดี ๆ ต่อไปวังฟ่อนดอทคอมได้เรียนเชิญผู้ใหญ่ประยุทธ ประเวช เป็นตัวแทนของพวกเรากล่าวขอบพระคุณทุกท่าน

 

 

 

 

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•จันทร์•ที่ 11 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 22:35 น.• )