สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ที่รัก และพี่น้องผู้ติดตามบทความของผมผ่านทางเว็บไซต์นี้ทุกท่าน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราได้รู้แล้วว่ามนุษย์นั้นมีคุณค่ามากมายขนาดไหน แต่ให้เรามาดูกันว่า สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างที่เราเรียกว่า มนุษย์ ได้รับสิทธิ์อะไรบ้างในฐานะสิ่งที่ถูกสร้าง ถ้าจะพูดกันให้ถูกมันคือ สิ่งที่ถูกสร้างจะมีคุณลักษณะเฉพาะและจะมีความสามารถบางอย่างที่ผู้สร้างจะให้มันสามารถเป็นได้ และในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ถูกสร้างเราควรจะเข้าใจถึงสิทธิ์ในฐานะมนุษย์ว่าเราควรมี ควรเป็นอะไรบ้าง

แต่ก่อนที่ผมจะอธิบายผมขอยกตัวอย่างเรื่องราวซักเรื่องนึงก่อน คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีชายคนหนึ่งได้ตั๋วเรือสำราญจากผู้ใหญ่ใจดี และเขาก็ได้เดินทางขึ้นไปบนเรือสำราญนั้น แต่พอขึ้นไปเขาก็พบอาหารในนั้นเป็นอาหารชั้นดีเลิศ และมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากมายในน้ำ พร้อมกับแหล่งบันเทิงเริงรมย์มากมาย เขาตกใจมาก เพราะเขาคิดว่าสิ่งของเหล่านี้คงแพงมากมาย เขาคงไม่สามารถมีปัญญาจ่ายแน่นอน เขาจึงไปเก็บตัวอยู่ในห้องแต่ลำพัง อดทนจนวันที่การเดินทางบนเรือสำราญตลอดทั้งสัปดาห์นั้น เป็นความทุกข์ทรมานมากสำหรับเขา ปรากฏว่าพอเขาลงมาจากเรือสำราญนั้น เขาได้พบกับผู้ใหญ่ใจดีคนนั้น ลัวผู้ใหญ่คนนั้นก็ถามว่า “ไง ไอ้หนุ่มมีความสุขมั้ย” ชายหนุ่มบอกด้วยความหงุดหงิดว่า “ท่านครับ ทำไมต้องให้ผมไปลำบากกับไอ้เรือลำเค็ญนั้นด้วยครับท่านก็รู้ว่าผมไม่มีเงินไปซื้อของบนเรือได้” ผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นกุมหัวแล้วกล่าวแก่ชายหนุ่มคนนั้นว่า “ไอ้หนุ่มเอ้ย ทำไมเจ้าช่างเขลาเช่นนี้ เจ้าไม่รู้หรือว่าตั๋วเรือใบนี้เจ้ามีสิทธิ์ครอบคลุมทั้งอาหารการกินรวมไปถึงความสำราญทั้งหมดบนเรือลำนั้น และทั้งหมดนั้นคือ พรี” ชายหนุ่มนั้นกล่าวด้วยความเศร้าว่า “โอ้ยตาย เราช่างเชลาแล้วจริงๆ”

ถ้าคุณเข้าใจเรื่องเล่าที่ผมกล่าวข้างต้นนี้คุณจะต้องเข้าใจถึงสิทธิ์ที่แท้จริงจากการเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างโดยพระเจ้าก่อนครับ จากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ในหนังสือปฐมกาลบทที่ 1 ข้อที่ 28 พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์* ตรัสแก่เขาว่า "จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน"

1. จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน กล่าวคือ มนุษย์คือความภูมิใจที่สุดของทั้งหมดในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง เป็นเหมือนเกียรติ ศักดิ์ศรี ของพระองค์ และพระองค์กำหนดให้คนเหล่านี้ที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์ ให้ออกลูกออกหลานมากมายจนเต็มแผ่นดิน ตามอย่างต้นแบบของผู้สร้าง คือเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ และนี่คือหัวใจของพระเจ้าที่ต้องการให้มนุษย์มีชีวิตที่เกิดผลจนเต็มแผ่นดินโลก เพื่อสะท้อนถึงผู้สร้างเขาว่าพระองค์คือใครบนแผ่นดินโลกนี้ และนี่ก็คือความภูมิใจของพระองค์

2. จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน ถ้าคุณติดตามบทความของผมดี หรืออ่านจากพระคัมภีร์จะดีที่สุดว่า พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งบนโลกทั้งหมดหกวัน และวันที่หกนั้นสิ่งสุดท้ายและท้ายสุดของการทรงสร้างนั้น คือมนุษย์ เพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์นั้น คือ การได้ครอบครองร่วมกันกับพระองค์ ประมาณว่า พระเจ้าให้อำนาจของพระองค์ในการครอบครองสรรพสิ่งบนโลกนี้ ไม่ว่าการตั้งชื่อสัตว์ต่างๆหรืออื่นๆ และการจัดการให้สิ่งเหล่านี้อยู่ในการควบคุมของมนุษย์ เพื่อสิ่งเหล่านี้จะเป็นการที่จะทำให้เราในฐานะมนุษย์ที่ถูกสร้างและผู้สร้างจะมีความสุขร่วมกันในอาณาจักรของพระองค์คือโลกที่พระองค์ทรงสร้างนี้

แต่ทุกๆอำนาจเหล่านี้ที่พระเจ้าได้ให้อำนาจกับมนุษย์ มีอยู่ในเงื่อนไขเดียวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระองค์ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน หัวใจต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เพราะว่าจะต้องครอบครองโลกให้มีความสุขเป็นประตามความตั้งใจของพระเจ้า

ประยุกต์ใช้ ถ้าเราอยากให้ประเทศไทยมีความสุขหรืออยากให้จังหวัดของท่านโดยเฉพาะจังหวัดแพร่มีความสุข หรือแม้แต่ครอบครัวของท่านมีความสุข เราต้องเริ่มต้นที่ตัวของท่านก่อนไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำในระดับไหน เราต้องรู้จักหัวใจของผู้สร้าง หรืออีกอย่างนึงคือเราควรจะรู้จักหัวใจของเจ้านายก่อน กล่าวคือเราต้องรู้จักบทบาทของตัวเราตามที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น เมื่อเรารู้จักแล้วเราต้องรู้ว่าพระเจ้าหรือเจ้านายเราให้สิทธิอำนาจหน้าที่อะไร และผู้อื่นได้รับอะไร และเราก็ต้องให้เกียรติกับตัวเอง และหัวหน้าก่อน คนที่ไม่ให้เกียรติหัวหน้าตัวเอง ก็ไม่สามารถให้เกียรติตัวเอง และคนที่ไม่ให้เกียรติหัวหน้าตัวเองคนอื่นก็ไม่สามารถให้เกียรติตัวเขาได้ และเมื่อคนไม่ให้เกียรติเขา จึงไม่มีความไว้วางใจ และมันจึงเกิดการครอบครองที่ไม่สามารถก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน หรือต่อสถาบันครอบครัว เพราะฉะนั้นเรียนผู้นำทุกท่านครับ ผมหนุนใจให้พี่น้องลองหันมาค้นหาความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเพื่อที่เราจะเข้าใจตัวตนในฐานะผู้ที่ถูกสร้าง ถ้าท่านอยากให้ประเทศไทย จังหวัดของท่าน รวมไปถึงครอบครัวของท่านมีความสุข สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยมือของท่านเอง ท่านเท่านั้นเป็นคนเลือก อำนาจนั้นอยู่ในมือท่าน

เพื่อท่านจะได้ครอบครองสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในอำนาจของท่าน รวมไปถึงบุคลากรที่อยู่ในความดูแลของท่าน(รวมไปถึงครอบครัวของท่านด้วย) ท่านต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้แก่คนเหล่านั้นเพื่อเจะรู้จักบทบาทตัวเองและผู้อื่นเพื่อท่านจะได้ร่วมต่อสู้เหมือนคนๆเดียวกันอย่างมีความสุข และแน่นอนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะบังเกิดขึ้นกับท่านและความสุขจะบังเกิดขึ้นกับเราทุกคนที่เชื่อครับ สัปดาห์หน้าผมจะให้หัวข้อของบทความของผมว่า “นารีคู่อุปถัมภ์ กับหายนะเพราะการไม่เชื่อ”

เขียนโดย....อ.เด่น โยชูวา

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 28 •พฤศจิกายน• 2012 เวลา 17:44 น.• )