อัลฮัมดุลิลลาฮฺ... พี่น้องที่มีเกียรติที่รักยิ่งครับ... หัวข้อต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของ "การขจัดความกลุ้มอกกลุ้มใจ และความกังวล"ครับ... ผู้ที่ศรัทธาเมื่อได้รับการทดสอบด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีความยากจนจะพบว่าเขามีความปลาบปลื้มใจ "เขาจะมองผู้ที่มีฐานะต่ำกว่า เขาจะไม่มองผู้ที่มีฐานะสูงกว่า" และบางทีความปลาบปลื้ม ความเบิกบานใจ ความสบายใจของเขาจะมีมากกว่าผู้ที่ได้รับสิ่งต่างๆที่ต้องการทั้งหมดในโลกนี้ ในทำนองเดียวกัน เมื่อเขาเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงจัดสรรให้ เขาจะพบว่านั่นมิได้ตามศรัทธาที่ได้กำหนดไว้ เมื่อเขาได้รับการทดสอบด้วยความยากจนเพียงเล็กน้อย หรือไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการเกี่ยวกับโลกนี้ เขาจะมีความทุกข์ทรมานและยากลำบาก อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ เมื่อมีเหตุแห่งความกลัว และสิ่งรบกวนต่างๆมาประสบกับมนุษย์ก็จะพบว่า "ผู้ที่มีการศรัทธาที่ถูกต้องจะมีหัวใจที่มั่นคง จิตใจที่สงบสุข" สามารถทำให้เรื่องราวที่มาคุกคามนี้ดำเนินไปด้วยความคิด คำกล่าว และการกระทำ เขาจะปักหลักสู้กับสิ่งทีมารบกวน และนี่เป็นสภาพต่างๆที่ทำให้มนุษยย์เกิดความสบายใจและทำให้จิตใจของเขามีความมั่นคง เช่นเดียวกัน ท่านจะพบว่า "คนที่ไม่มีศรัทธานั้น มีสภาพที่ตรงกันข้าม คือ เมื่อมีความกลัวเกิดขึ้น ก็จะเกิดความอึดอัด ประสาทต่างๆของเขาจะตรึงเครียด ความคิดของเขาจะแตกกระจายฟุ้งซ่าน พร้อมทั้งมีความหวาดกลัว ตระหนก ตกใจ" ทำให้ไม่สามารถจะอธิบายได้ และมนุษย์ประเภทนี้ หากไม่อาศัยการฝึกฝนมาอย่างหนัก พลังของเขาก็จะพังทลายลง ประสาทจะตึงเครียดเนื่องจากว่าขาดการศรัทธาที่จะทำให้เขามีความอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพที่คับขัน และสภาพที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจต่าง ๆ

"คนดี คนเลว ผู้ศรัทธา ผู้ปฏิเสธนั้น ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะดึงเอาความกล้าหาญที่เกิดขึ้นจากการแสวงหาและการปลูกฝัง" จะทำให้ผ่อนคลายความกลัวลงมาได้ แต่ทว่า ผู้ที่ศรัทธานั้นจะมีสิ่งที่โดดเด่นกว่า เนื่องจากความศรัทธาที่เข้มแข็ง ความอดทน การมอบหมาย การพึ่งพา ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) และการหวังในกุศลผลบุญจากอัลลอฮฺ(ซ.บ) ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความกล้าหาญ ทำให้ความรุนแรงของความหวาดกลัวลดลง ทำให้ความทุกข์ยากของเขาเบาบางลง ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสไว้มีใจความว่า "หากพวกเจ้าเจ็บปวด แท้จริง พวกเขาก็มีความเจ็บปวดเหมือนกับที่พวกเจ้ามีความเจ็บปวด และพวกเจ้าหวังจากอัลลอฮฺในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้หวัง" (อันนิซาอฺ:104) ทรงให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ และได้รับการสนับสนุนจากพระองค์ ซึ่งจะทำให้ความกลัวมลายหายไป อัลลอฮฺทรงตรัสไว้มีใจความว่า "และพวกเจ้าจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้นทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้อดทน" (อัลอันฟาล:46)

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•เสาร์•ที่ 09 •มีนาคม• 2013 เวลา 12:57 น.• )