สินค้าหมู่บ้านวังฟ่อนยังเกี่ยวกับการจักรสารด้วยไม้ไผ่ พ่อเจริญ แม่ปั๋น วังอะโศก ภูมิปัญญาด้านจักสานของหมู่บ้าน พ่อเจริญเป็นทั้งวิทยากร และผู้ผลิตงานฝีมือเกี่ยวกับไม้ไผ่ สามารถจักสานได้หลายรูปแบบ

วันนี้จึงขอนำเสนองานบางส่วนก่อนที่จะจัดเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ต่อไป

 

น้ำต้นน้อย ไว้สำหรับประดับราคา 30 บาท
ข้อง มีหลายขนาดไว้สำหรับประดับหรือใช้งานจริง ราคาตั้งแต่ 40, 50, 60, 70, 100, 120, 130, 150 บาท
ซ้าหวด ใช้ประดับหรือใช้งานจริงราคา 40 บาท
ตระกร้า ใช้ประดับหรือใช้งานจริงราคา 40 และ 60 บาท
กระโด้งราคา 70 บาท
หรืออยากสั่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถทำได้
ท่านสามารถติดต่อพ่อเจริญได้ที่บ้านวังฟ่อน บ้านเลขที่ 56 หมู่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 054-652068

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พฤหัสบดี•ที่ 28 •กรกฏาคม• 2011 เวลา 23:46 น.• )