ประมวลภาพผ้าป่ารุ่นประจำปี ๒๕๕๖ ผ้าป่ารุ่นจัดขึ้นเป็นประจำวันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปีเพื่อให้ศิษย์เก่าได้รำลึกถึงสถาบันการศึกษาช่วยกันระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในส่วนที่งบประมาณยังขาดแคลน ซึ่งงบประมาณที่ผ่านมานั้นได้นำไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครบทุกชั้นเรียน สร้างห้องประชุมสัมมนาพร้อมติดเครื่องปรับอากาศและโปรเจคเตอร์ การจัดงานในแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าที่รักสถาบันด้วยดีตลอดมา สำหรับยอดบริจาคประจำปี ๒๕๕๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๖,๕๐๐ บาท ทางโรงเรียนบ้านวังฟ่อนขอบคุณศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•อังคาร•ที่ 16 •เมษายน• 2013 เวลา 09:38 น.• )