วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ หมู่บ้านวังฟ่อนได้มีการทำพิธีเลี้ยงผีดงเจ้าป่อดงอาฮักที่ได้ปกป้องรักษาผืนป่าซึ่งมีต้นไม้อายุมากกว่า ๒๐๐ ปี อยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านยังสืบทอดความเชื่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งได้ทำสืบต่อกันมาตั้งแต่การเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ บริเวณนี้ ความเชื่อนี้มีมาก่อนที่พุทธศาสนาจะเป็นที่รู้จัก สาเหตุสำคัญที่มีการเลี้ยงเจ้าป่อหรือผีในช่วงนี้คือช่วง ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ เพราะเป็นช่วงใกล้ฤดูเพาะปลูกขอน้ำฟ้าสายฝน ให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ สืบเนื่องนั้นก็เป็นการขอโชค ขอให้โชคดี ไม่มีโรค ไม่มีสิ่งที่มารบกวนร่างกายและจิตใจ ให้คุ้มครองรักษา ปัจจุบันยังมีชาวบ้านให้ความสำคัญอยู่มากคนที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมพิธีก็ฝากเงินหลังคาละ ๑๐ บาทเพื่อใช้ในการซื้อเนื้อไก่มาลี้ยง เหลือจากนั้นก็นำมาใช้ปรับปรุงสถานที่ พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หมู่บ้านโดยอำเภอสองเป็นผู้นำให้ขยายพื้นที่ป่าออกไปอีก ๕ ไร่ จากเดิม ๓๕ ไร่ ทำให้ดงอาฮักมีจำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนหนึ่ง

•แก้ไขล่าสุด• ( •วัน•พุธ•ที่ 19 •มิถุนายน• 2013 เวลา 09:33 น.• )